Konkurs plastyczny „Las żyje koło nas” -9-02-2018

 

Konkurs Plastyczny „Las żyje koło nas”

Regulamin konkursu (załącznik nr 1)Regulamin konkursu -Las żyje koło nas

 1. Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 7- 15 lat z Poznania i Powiatu poznańskiego.
 3. Cel konkursu:
 • Kształtować wśród dzieci odpowiedzialności za środowisko.
 • Dostrzeżenie piękna otaczającej nas przyrody.
 • Umiejętność opowiadania w sposób plastyczny na zadany temat.

W konkursie oceniane będą pracy plastycznej o formacie A4

 1. Prace można wykonać w technikach tradycyjnych (pastele suche i olejne, farby wodne i tempery, collage, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane) lub z wykorzystaniem komputera (wydruk A4);
 2. Praca powinien podkreślać  w formie i treści tematykę związaną ze środowiskiem leśnym.
 3. Praca może być wykonany indywidualnie lub w zespołach dwu osobowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie potrzebna jest:
 • Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2) 2. Deklaracja uczestnictwa -Las żyje koło nas– pisemne zgłoszenie dostarczone wraz z pracą.
 • Praca konkursowa podpisany na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i numerem szkoły, do której dziecko uczęszcza, imię, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy / e-mail.
 • Dostarczenie prac do dnia 9 lutego 2018 do godziny 19.00 (pocztą lub osobiście do siedziby: Ogród Jordanowski Nr 2, ul. Przybyszewskiego 30a, 60-561 Poznań z dopiskiem „Las żyje koło nas”.
 1. W ocenie Jury będą brane pod uwagę następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde kryterium):
 • Interpretacja tematu czyli przekaz treści związanych ze środowiskiem leśnym;
 • Oryginalność i samodzielność pracy;
 • Wrażenia artystyczne;
 • Estetyka oddanej pracy konkursowej.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających warunków konkursu. Własność wykonanych prac przechodzi na organizatora konkursu.
 2. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 3. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac oraz osób nagrodzonych,  w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawę.
 4. Wynik konkursu i zaproszenie na wystawę pokonkursową zostanie ogłoszony 12 lutego na stronie internetowej   www.oj2poznan.pl .
 5. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Ogrodzie Jordanowskim Nr2 , przewidywany termin wystawy pokonkursowej: 12-28 luty 2018 r..
 6. Dyplomy i nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście w  Ogrodzie Jordanowskim Nr2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30a  do 28 lutego 2018r.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:  ogrodjordanowskinr2poznan@gmail.com

tel:  61 847 36 27 – Agnieszka Szcześniak – koordynator projektu

 

 

 

 

Zapraszamy

 

 

Wyszukaj wydarzenia

 

 

Galeria