Poprawa jakości oświetlenia boisk – 19-03-2018

Dzięki darczyńcom zostało uzupełnione oświetlenie na orliku w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2. Dziękujemy sponsorom za wsparcie i możliwość bezpiecznego korzystania z boisk. To bezcenny dar dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Zapraszamy

 

 

Wyszukaj wydarzenia

 

 

Galeria