Dr Henryk Jordan

- Wyboista droga do lekarskiego tytułu

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

Urodzony w Przemyślu 23 lipca 1842 roku. Lekarz ginekolog , pionier wychowania fizycznego.

W 1867 r. wyjechał do Berlina, a stamtąd do Nowego Jorku. Utrzymywał się tam z gry na fortepianie w restauracjach i w szkołach gimnastyki szwedzkiej. Rozpoczął praktykę lekarską w dzielnicy bogatych pod nazwiskiem H. Jordan, a w innych jako J. Henry.

Założył szkołę położnych. Dzięki powodzeniu w pracy uzyskał potrzebne fundusze, które pozwoliły mu wyjechać do szkół lekarskich w Ameryce, Anglii i Berlinie. Po powrocie do kraju, 22.01.1870 r. otrzymał dyplom doktorski Wydziału Medycznego. W 1874 rozpoczął praktykę prywatną, która przyniosła mu duże powodzenie, niezależność i zamożność. W 1881 roku został docentem i rozpoczął wykłady z teorii położnictwa i diagnostyki chorób kobiecych. Został profesorem nadzwyczajnym położnictwa i ginekologii na Wydziale Lekarskim UJ, a następnie objął kierownictwo kliniki. Zajmował się również zagadnieniami higieny społecznej i zdrowotnymi warunkami wychowania młodzieży.
Będąc członkiem Rady Miejskiej Krakowa podjął starania o wprowadzenie nauki higieny w seminariach nauczycielskich i na kursach uzupełniających Św. Scholastyki.

Wygłaszał i organizował odczyty dotyczące znaczenia higieny gier, zabaw, ćwiczeń fizycznych do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Współdziałał w sprawie opracowania projektu opieki lekarskiej w szkole, w projektowaniu ustawy o urządzeniu służby zdrowia w gminach. Apelował, aby nauczycieli gimnastyki nie traktowano gorzej niż innych, zachęcał, aby ukończyli uniwersytecki kurs tego przedmiotu, który funkcjonował pod jego kierunkiem od 5 lat. Dzięki jego staraniom w 1899r. wprowadzono do szkół średnich instytucję lekarzy szkolnych oraz obowiązkowe lekcje gimnastyki. Założył w Krakowie Stowarzyszenie dla Dożywiania Ciepłą Strawą Ubogich Dzieci, Towarzystwo Tanich Mieszkań dla Robotników.

Zasadą wychowawczą Jordana było wszechstronne kształcenie jednostki pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i estetycznym oraz umiejętność życia w zespole.

Największym i najbardziej zapisanym w historii dziełem Jordana było założenie na krakowskich Błoniach (na wzór amerykański) w 1889 pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 15, który nazwano Parkiem Miejskim im. dr Henryka Jordana. Powstał on na terenach po wystawie przemysłowej. Mieściły się w nim rozmaite urządzenia sportowe: basen, 12 boisk – każde o innym przeznaczeniu, ścieżki zdrowia i wiele innych. W ogrodzie Jordana można było ćwiczyć lekkoatletykę i gimnastykę.

Henryk Jordan zmarł 18.05.1907r w Krakowie na skutek ataku dusznicy sercowej i zapalenia płuc. Został odznaczony austriackim Orderem Żelaznej Korony.

Przy opracowaniu korzystano z materiałów Wikipedii


- Kontakt

OGRÓD JORDANOWSKI NR2 W POZNANIU

ul. Przybyszewskiego 30a
60-357 Poznań

Telefon: 61 847 36 27

Email: ogrodjordanowskinr2@wp.pl

Dojazd tramwajem nr. 7 lub

Autobus nr. 148, 159, 163, 169, 177, 193Napisz do nas

Skip to content