Orlik

Regulamin obowiązujący od 20.04.2022 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK”  w Ogrodzie Jordanowskim  Nr 2 w Poznaniu

 1. Kompleks boisk sportowych „Orlik”, ul. Przybyszewskiego 30a jest obiektem m. Poznań zarządzanym przez Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu
 2. Obiekt czynny jest codziennie. Informacja o godzinach otwarcia dostępna jest na stronie www.oj2poznan.pl zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Grający zobowiązani są do stosowania się do godzin użytkowania obiektu.
 3. Godziny i dni otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (np. okres świąteczny, wakacyjny, imprezy sportowe, przerwy technologiczne, itp.) lub niezależnych od OJ 2 (np. awarie, złe warunki atmosferyczne, itp.). Informacje o zmianach w godzinach funkcjonowania obiektu będą aktualizowane na bieżąco i zostaną umieszczone na stronie www.oj2poznan, FB oraz na tablicy informacyjnej obiektu.
 4. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają nauczyciele prowadzący zajęcia OJ 2, osoby (grupy) które dokonały rezerwacji. Rezerwacji można dokonać mailowo www.ogrodjordanowskinr2@wp.pl lub pod numerem telefonu 618473627 (pn. – pt. w godz. 09:00 – 14:00).
 5. W skład obiektu sportowego wchodzą dwa boiska:
 • boisko piłkarskie z nawierzchnią typu ”sztuczna trawa” o wymiarach 60mx30 m., wyposażone w dwie bramki o wymiarach 5mx2m.
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19mx32m. i nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do gry w koszykówkę lub siatkówkę 6. Obiekt znajduje się pod nadzorem pracownika obsługi w godzinach jego otwarcia. W przypadku zaistnienia zagrożenia osób lub mienia na terenie obiektu, pracownik obsługi jest uprawniony do wezwania patrolu interwencyjnego lub innych właściwych służb.
 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest:
 • posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz naruszania stabilności bramek oraz koszy
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk, szatni i pomieszczeń sanitarnych
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem kategorycznie zabrania się:
 • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia papierosów
 • na terenie obiektu pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 • Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych
 • Używania butów piłkarskich o metalowych korkach oraz z wkręcanymi kołkami – dopuszcza się obuwie z gumowymi korkami (turfy) oraz halowe, właściwe do rodzaju nawierzchni
 • Wchodzenia na boiska w butach na wysokim obcasie
 • Wprowadzenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.
 • Dopuszczania się zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
 • Zaśmiecania
 • Wprowadzania zwierząt
 • Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska k. Wchodzenia na ogrodzenia i wieszania się na bramkach
 • Używania trąbek lub innych hałaśliwych dla otoczenia urządzeń . Korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia obiektu . Przeszkadzania w zajęciach lub grze
 1. Pracownik obsługi lub OJ2 może zażądać opuszczenia terenu obiektu przez osobę niestosującą się do zasad obowiązujących w obiekcie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 2. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas korzystania z obiektu ponosi korzystający. Za szkody wyrządzane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. OJ2 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń osoba korzystająca z obiektu powinna niezwłocznie przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracownika obsługi.
 5. Zabrania się na terenie obiektu, bez pisemnej zgody Dyrektora OJ2, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności handlowej, marketingowej i usługowej (wywieszanie reklam, banerów, itp.).
 6. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Wejście na obiekt i korzystanie z niego jest równoznaczne z jego akceptacją.
 7. OJ2 zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor OJ2.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Poznań, dnia 24 kwietnia 2022 r.                     Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego nr 2  w Poznaniu

 

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do piłki nożnej

1 września  2021 r.

UWAGA !  W godzinach 09.00 -15.00 od pon. – piąt.  rezerwacja boisk przez szkoły.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
09:00 – 11:30VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół Komunikacji10.00-11.30
Marcin G.
12:00 – 13:30VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół Komunikacji12.00-13.30
Gr. P. Karol T.
14:00 – 15:00VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół KomunikacjiPublika
15:00 – 16:00Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji15.00-17.00
Grupa Edi
16:00 – 17:30Termin wolny do rezerwacjiAkademia JJ + Ogród Jordanowski nr2
17.00-19.00
16.00-17.30
Grupa Filip Ż.
Akademia JJ + Ogród Jordanowski nr2
17.00-19.00

16:00 – 17:00
Publika
15.00-17.00
Grupa Edi
18:00 – 19:3018.00-19.30
Gr. Krzysztofa L.
17.00-19.00
Akademia JJ
18.00-19.30
Gr. Marcina W.
17.00-19.00
Akademia JJ
17.00-18.30
Gr. Krzysztofa L


17.30-19.00
Gr. Nikodem K.
19:30 – 20:3020.00-21.30
Gr. Macieja W.
19.00-20.30
Gr. Marek K.

20.00-21.30
Gr. p. Łukasz
Od 1 kwietnia
19.00-20.30
Gr. Maciej Z.

19.00-20.30
Gr. Daniel K.
19.30-21.00
Grupa Szymona Sz.

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do koszykówki

1 września 2021 r.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
10:00 – 11:30Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji
12:00 – 13:30Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiRezerwacja
12.00-14.00
Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji
14:00 – 15:00Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00

Rezerwacja
14.30-16.30
15:00 – 17:30Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Termin wolny do rezerwacji
18:00 – 19:30Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Termin wolny do rezerwacji

terminarz rezerwacji

Orlik to kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem. Podlega administracji Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2. Inwestycja została współfinansowana w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu Miasta Poznania. W skład kompleksu wchodzą:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m ze sztuczną nawierzchnią (trawa)
 • boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, o wymiarach 20x30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan)
 • budynek zaplecza sanitarnego – toalety, prysznice, szatnie
 • oświetlenie, ogrodzenie 4-metrowe

Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne a zasady korzystania z Orlika określają odpowiednie regulaminy umieszczone poniżej.

Orlik

terminarz rezerwacji

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem na Orliku mamy do przekazania kilka ważnych informacji:

1. Na boisku Orlik obowiązuje zakaz gry w korkach.
2. Prosimy o zachowanie porządku oraz o sprzątanie butelek po napojach itp.
3. Przedstawiciel grupy zorganizowanej, która posiada rezerwację pobiera klucz do Orlika z recepcji oraz wpisuje się do zeszytu, następnie po zakończeniu gry oddaje klucz.
4. Nalegamy o przyzwoite zachowanie oraz kulturalne słownictwo, biorąc pod uwagę to że Orlik jest obiektem publicznym i korzystają z niego dzieci oraz młodzież.
5. Przypominamy, że aby zarezerwować boisko dla grupy zorganizowanej należy wysłać wniosek na adres e-mail: info@oj2poznan.pl

We wniosku należy podać listę co najmniej 12 osób, imię i nazwisko, wiek, oraz czy są to uczniowie, studenci czy osoby pracujące. Prosimy podać 2 osoby odpowiedzialne za grupę oraz numer telefonu i adres e-mail do tych osób.

Po zaakceptowaniu wniosku, na stronie internetowej OJ Nr2 w dziale rezerwacji Orlika ukaże się imię i nazwisko osoby rezerwującej. W pierwszej kolejności rezerwacje przydzielane są mieszkańcom Miasta Poznania.

Harmonogram zajęć na boiskach jest podporządkowany zajęciom prowadzonym w Ogrodzie Jordanowskim Nr2. Grafik ulega zmianom w zależności od imprez okazjonalnych ogłaszanych na stronie internetowej oraz plakatach umieszczonych na terenie OJ Nr2.

orlik

Zasady korzystania z obiektu

 • z Orlika można korzystać indywidualnie lub grupowo
 • grupy zorganizowane w celu rezerwacji obiektu muszą złożyć odpowiedni wniosek
 • z szatni mogą korzystać tylko grupy zorganizowane
 • wartościowe przedmioty można pozostawić w portierni, w osobistej skrytce
 • przedstawiciel grupy pobiera klucze do szatni i boiska w recepcji placówki oraz podpisuje się w zeszycie rezerwacji boisk
 • po zakończeniu gry przedstawiciel grupy zdaje klucze w recepcji
 • na boiskach Orlik (boisko do piłki koszykowej oraz nożnej) obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania: wózków dziecięcych, hulajnóg, rowerów oraz wszelkich pojazdów elektrycznych.
 • na boiskach Orlik (boisko do piłki koszykowej oraz nożnej) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia : w butach piłkarskich, butach z kolcami lekkoatletycznymi, wrotkach, łyżworolkach oraz butach typu szpilki.

Obowiązuje zakaz wstępu grup zorganizowanych na teren obiektu Orlik bez zgody dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr2.