Orlik

Regulamin obowiązujący od 22.04.2021 r.

Do odwołania obowiązuje nowy Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika na terenie  Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu.

Regulamin określa zasady korzystania z  obiektów sportowych i rekreacyjnych na specjalnych warunkach w związku  z epidemią COVID19.

 ZASADY OGÓLNE:

 1. Zostają udostępnione -boisko wielofunkcyjne, place zabaw i pozostałe obiekty na terenie OJ2
 2. Podtrzymany zostaje zakaz korzystania z piaskownic przy placach zabaw.
 3. Wejście na teren obiektu wyłącznie bramą główną z ul. Przybyszewskiego.

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ORLIK:

 1. Rezerwacja  Orlika tylko  za pomocą poczty elektronicznej:  info@oj2poznan.pl
 2. Na  terenach  udostępnianych  obiektów może  przebywać  w  tym samym  czasie nie więcej  niż  25 uczestników.   Przedstawiciel  grupy dorosłych każdorazowo przed wejściem na obiekt musi przekazać listę uczestników – załącznik 1 . Lista uczestników może być również przekazana  elektronicznie przed rozpoczęciem zajęć lub przy rezerwacji.

             Boiska udostępniane są od poniedziałku do soboty dla grup rezerwujących.

 1. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia na obiekcie.
 2.  Wejścia na teren obiektu odbywają się o równych godzinach.
 3. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 30 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.
 4. Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub podmiot organizujący zajęcia.
 5. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
 6. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia lub przedstawiciel grupy.

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi  w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO:

 1. Na terenie całego obiektu:
  • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego na całym terenie placówki;
  • nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 2. Na osobach korzystających z obiektów spoczywa obowiązek informowania pracowników Ogrodu Jordanowskiego nr 2 o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnych, placach zabaw  i świetlicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki .
 4. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry danego obiektu sportowego podczas zajęć.
 5. Każdy uczestnik i trener przed wejściem na teren obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz posiadania własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.

W przypadku wystąpienia u uczestnika lub trenera niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika placówki.

Na  placach zabaw, rampie,  ławkach i pozostałych obiektach  obowiązują również powyżej zawarte zasady  bezpieczeństwa.

O zmianach w zakresie z obiektów  na terenie OJ nr2 mieszkańcy i uczestnicy zajęć  informowani będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Poznań, dnia 22 kwiecień 2021 r.                     Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego nr 2  w Poznaniu

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do piłki nożnej

1 września  2021 r.

UWAGA !  W godzinach 09.00 -15.00 od pon. – piąt.  rezerwacja boisk przez szkoły.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
09:00 - 11:30VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół Komunikacji10.00-11.30
Marcin G.
12:00 - 13:30VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół Komunikacji12.00-13.30
Gr. P. Karol T.
14:00 - 15:00VII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiZespół Szkół KomunikacjiSzkoła Podstawowa CogitoSzkoła Podstawowa CogitoZespół Szkół KomunikacjiPublika
15:00 - 16:00Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji15.00-17.00
Grupa Edi
16:00 - 17:30Termin wolny do rezerwacjiAkademia JJ + Ogród Jordanowski nr2
17.00-19.00
16.00-17.30
Grupa Filip Ż.
Akademia JJ + Ogród Jordanowski nr2
17.00-19.00

16:00 - 17:00
Publika
15.00-17.00
Grupa Edi
18:00 - 19:3018.00-19.30
Gr. Krzysztofa L.
17.00-19.00
Akademia JJ
18.00-19.30
Gr. Marcina W.
17.00-19.00
Akademia JJ
17.00-18.30
Gr. Krzysztofa L


17.30-19.00
Gr. Nikodem K.
19:30 - 20:3020.00-21.30
Gr. Macieja W.
19.00-20.30
Gr. Marek K.

20.00-21.30
Gr. p. Łukasz
Od 1 kwietnia
19.00-20.30
Gr. Maciej Z.

19.00-20.30
Gr. Daniel K.
19.30-21.00
Grupa Szymona Sz.

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do koszykówki

1 września 2021 r.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
10:00 - 11:30Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji
12:00 - 13:30Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiRezerwacja
12.00-14.00
Termin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacjiTermin wolny do rezerwacji
14:00 - 15:00Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00
Ogród Jordanowski nr 2
14.00

Rezerwacja
14.30-16.30
15:00 - 17:30Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Ogród Jordanowski nr 2Termin wolny do rezerwacji
18:00 - 19:30Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Ogród Jordanowski
19.00
Termin wolny do rezerwacji

terminarz rezerwacji

 

Orlik to kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem. Podlega administracji Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2. Inwestycja została współfinansowana w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu Miasta Poznania. W skład kompleksu wchodzą:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m ze sztuczną nawierzchnią (trawa)
 • boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, o wymiarach 20x30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan)
 • budynek zaplecza sanitarnego – toalety, prysznice, szatnie
 • oświetlenie, ogrodzenie 4-metrowe

Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne a zasady korzystania z Orlika określają odpowiednie regulaminy umieszczone poniżej.

 

Orlik

terminarz rezerwacji

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem na Orliku mamy do przekazania kilka ważnych informacji:

1. Na boisku Orlik obowiązuje zakaz gry w korkach.
2. Prosimy o zachowanie porządku oraz o sprzątanie butelek po napojach itp.
3. Przedstawiciel grupy zorganizowanej, która posiada rezerwację pobiera klucz do Orlika z recepcji oraz wpisuje się do zeszytu, następnie po zakończeniu gry oddaje klucz.
4. Nalegamy o przyzwoite zachowanie oraz kulturalne słownictwo, biorąc pod uwagę to że Orlik jest obiektem publicznym i korzystają z niego dzieci oraz młodzież.
5. Przypominamy, że aby zarezerwować boisko dla grupy zorganizowanej należy wysłać wniosek na adres e-mail: info@oj2poznan.pl

We wniosku należy podać listę co najmniej 12 osób, imię i nazwisko, wiek, oraz czy są to uczniowie, studenci czy osoby pracujące. Prosimy podać 2 osoby odpowiedzialne za grupę oraz numer telefonu i adres e-mail do tych osób.

Po zaakceptowaniu wniosku, na stronie internetowej OJ Nr2 w dziale rezerwacji Orlika ukaże się imię i nazwisko osoby rezerwującej. W pierwszej kolejności rezerwacje przydzielane są mieszkańcom Miasta Poznania.

Harmonogram zajęć na boiskach jest podporządkowany zajęciom prowadzonym w Ogrodzie Jordanowskim Nr2. Grafik ulega zmianom w zależności od imprez okazjonalnych ogłaszanych na stronie internetowej oraz plakatach umieszczonych na terenie OJ Nr2.

 

orlik

Zasady korzystania z obiektu

 • z Orlika można korzystać indywidualnie lub grupowo
 • grupy zorganizowane w celu rezerwacji obiektu muszą złożyć odpowiedni wniosek
 • z szatni mogą korzystać tylko grupy zorganizowane
 • wartościowe przedmioty można pozostawić w portierni, w osobistej skrytce
 • przedstawiciel grupy pobiera klucze do szatni i boiska w recepcji placówki oraz podpisuje się w zeszycie rezerwacji boisk
 • po zakończeniu gry przedstawiciel grupy zdaje klucze w recepcji

 

Obowiązuje zakaz wstępu grup zorganizowanych na teren obiektu Orlik bez zgody dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr2.