Zespół Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu

Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika

na terenie  Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 30a

ZASADY OGÓLNE:

  1. Zostają udostępnione -boisko wielofunkcyjne, place zabaw i pozostałe obiekty na terenie ZOJ
  2. Wejście na teren obiektu wyłącznie bramą główną z ul. Przybyszewskiego.
  3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
  4. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 19:30

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ORLIK:

1.Rezerwacja  Orlika tylko  za pomocą poczty elektronicznej:  info@oj2poznan.pl lub         zespologrodowjordanowskich@outlook.com

    Boiska udostępniane są od poniedziałku do soboty.

2. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia na obiekcie.

3. Wejścia na teren obiektu odbywają się o równych godzinach.

4. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 30 min.

5.Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub podmiot organizujący zajęcia.

6.Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

8. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia lub przedstawiciel grupy.

9. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi  oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

10.Na  placach zabaw, rampie,  ławkach i pozostałych obiektach  obowiązują również powyżej zawarte zasady  bezpieczeństwa.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2022 r.

O zmianach w zakresie z obiektów  na terenie ZOJ mieszkańcy i uczestnicy zajęć  informowani będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Poznań, dnia 24 marca 2022 r.                                                                                                                                      Dyrektor ZOJ

KORZYSTAJĄC Z ZAJĘĆ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY

Witaj w krainie rekreacji i zabawy!

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

Dr Henryk Jordan – Lwów 1881r.

Aktualności i najnowsze wydarzenia

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – 6-12-2022
Andrzejki -25 – 11-2022
Szlachetna Paczka 2022 – 9-12-2022
Święto Niepodległości – 11 Listopada – 2022
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – 8-11-2022
Akcja „Zapal znicz pamięci” – 2-11-2022
Dzień Dyni – 28-10-2022
Turniej Koszykarskich Trójek – 25-10-2022

Więcej wydarzeń i wiadomości…