Ogród Jordanowski Nr2 w Poznaniu

 
UWAGA!!!
W związku z pandemią obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia w Ogrodzie Jordanowskim Nr2 .
1. W godzinach od 8:00 – 16:00 dzieci i młodzież do 16 roku życia od poniedziałku do piątku nie mogą wychodzić same z domu i gromadzić się, dlatego dzieci bez opieki będą wypraszane z terenu placówki.
2. Na boiskach Orlik przebywać mogą dzieci pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zajęcia sportowe na boiskach Orlik będą odbywać się pod opieką nauczycieli.
4. Po godz.16:00 boiska Orlik dostępne tylko dla grup zorganizowanych (rezerwacje).
3. W pomieszczeniach w świetlicy może przebywać maksymalnie 5 osób.
 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W OGRODZIE JORDANOWSKIM NR 2 w POZNANIU

  1. Udział w zajęciach stałych dziecka zgłasza  rodzic/ opiekun prawny osobiście. Obowiązuje  wypełnienie  KARTY WYCHOWANKA oraz ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA
  2. Wchodząc na teren placówki uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania dystansu społecznego – 1,5 m oraz zasłaniania ust i nosa.
  3. Przed zajęciami Uczestnikowi zajęć zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.

Podwyższona temperatura (>37,0 0 C) lub objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną będą powodem braku możliwości udziału w zajęciach. Osoba o podwyższonej temperaturze  będzie izolowana w izolatorium do momentu odbioru przez rodzica/ opiekuna prawnego.  

  1. Uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia musi być zdrowy, nie może mieć kontaktu z osobą chorą lub osobą przebywającą na kwarantannie.
  2. Do budynku placówki wchodzimy z zasłoniętymi ustami i nosem.
  3. W budynku obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
  4. Dziecko odbierane jest punktualnie po zakończeniu zajęć. Rodzic oczekują na Dziecko przed budynkiem w oznaczonym miejscu.
  5. Użyty sprzęt sportowy oddawany jest nauczycielowi i podlega dezynfekcji. Tylko sprzęt do tenisa stołowego (rakietka) uczestnik musi posiadać własny, przynieś ze sobą oraz zabrać po zajęciach.

PAMIĘTAJ !

KORZYSTAJĄC Z ZAJĘĆ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY

Od 23-06-2020 r.  do odwołania obowiązuje nowy Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika na terenie  Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu.

Regulamin Orlika i placów zabaw od dnia 23.06.2020-1

Boiska Orlik na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2  są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 19:30 obowiązuje rezerwacja.


 

 

 

 

 

 

Witaj w krainie rekreacji i zabawy!

 

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

Dr Henryk Jordan – Lwów 1881r.

 

 

 

 

Aktualności i najnowsze wydarzenia

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 25-02-2021
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021
Dzień Kota – 17-02-2021
Bal walentynkowo – karnawałowy- 12-02-2021
Konkurs Fotograficzny „Covidowo, ale sportowo” – 25-02-2021
Dzień z Babcią i Dziadkiem – 22-01-2021
Ferie zimowe- 11-15-01-2021
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – 1-12-2020

 

Więcej wydarzeń i wiadomości…