Ogród Jordanowski Nr2 w Poznaniu

Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika

na terenie  Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu

ZASADY OGÓLNE:

  1. Zostają udostępnione -boisko wielofunkcyjne, place zabaw i pozostałe obiekty na terenie OJ2
  2. Podtrzymany zostaje zakaz korzystania z piaskownic przy placach zabaw.
  3. Wejście na teren obiektu wyłącznie bramą główną z ul. Przybyszewskiego.
  4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
  5. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 19:30

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ORLIK:

1.Rezerwacja  Orlika tylko  za pomocą poczty elektronicznej:  animator@oj2poznan.pl lub ogrodjordanowskinr2 @wp.pl

    Boiska udostępniane są od poniedziałku do soboty.

2. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia na obiekcie.

3. Wejścia na teren obiektu odbywają się o równych godzinach.

4. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 30 min.

5.Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub podmiot organizujący zajęcia.

6.Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

8. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia lub przedstawiciel grupy.

9. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi  oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

10.Na  placach zabaw, rampie,  ławkach i pozostałych obiektach  obowiązują również powyżej zawarte zasady  bezpieczeństwa.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 marca 2022 r.

O zmianach w zakresie z obiektów  na terenie OJ2 mieszkańcy i uczestnicy zajęć  informowani będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Poznań, dnia 24 marca 2022 r.                                                                                                                                      Dyrektor OJ nr 2

KORZYSTAJĄC Z ZAJĘĆ AKCEPTUJESZ NINIEJSZE ZASADY

Witaj w krainie rekreacji i zabawy!

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.

Dr Henryk Jordan – Lwów 1881r.

Aktualności i najnowsze wydarzenia

Festyn rodzinny – Jordanowo, rodzinnie i zdrowo – 11-06-2022
Sportowy Dzień Dziecka – 1-06-2022
Dzień z Mamą – 27-05-2022
Wiosenne Zawody Sprawnościowe – 17-05-2022
Światowy Dzień Tańca – 29-04-2022
Akcja Żonkile 2022 – 19-04-2022
Święto czekolady – 12-04-2022
Wielkanocne kurczaczki z włóczki – 25-03-2022
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PISANKA 2022 – 9-04-2022

Więcej wydarzeń i wiadomości…