Dzień w Zespole Ogrodów Jordanowskich – 24 – 05 – 2023

Dzień w Zespole Ogrodów Jordanowskich – 24 – 05 – 2023

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w Zespole Ogrodów Jordanowskich gościliśmy uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza. Zaproponowane zajęcia plastyczne to kolorowanie i wycinanie wiosennych motyli , po których odbyła się zabawa w kolory z wykorzystaniem chusty Klanza.

Share this post