Igrzyska Paraolimpijskie dla młodzieży szkolnej – 16- 06 – 2023

Igrzyska Paraolimpijskie dla młodzieży szkolnej – 16- 06 – 2023

Igrzyska Paraolimpijskie dla młodzieży szkolnej

16 czerwca 2023 r. – godz. 9:00

Informujemy, że konkurencje sportowe są oddzielnie przygotowywane dla osób poruszających się samodzielnie i dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podczas igrzysk uczestnicy będą rywalizować w następujących konkurencjach:

konkurencje indywidualne medalowe:

 • bieg krótki – 40 m (dla osób na wózkach)
 • bieg krótki – 50 m (dla osób chodzących)
 • pchnięcie kulą
 • rzuty piłką do kosza

W konkurencjach medalowych biorą udział wszyscy zapisane osoby. Opiekun uczestnika musi mieć przy sobie wypisaną KARTĘ UCZESTNIKA, do której sędzia będzie wpisywał wyniki.

W wykonaniu poszczególnych konkurencji dopuszczalna jest pomoc opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W konkurencjach indywidualnych zostaną nagrodzeni zawodnicy zajmujący miejsca od I – III  (z podziałem na osoby poruszające się samodzielnie i  na wózkach) w każdej konkurencji. Wszystkie osoby nienagrodzone, ale biorące udział w igrzyskach otrzymają pamiątkowy medal.

Każda drużyna przygotowuje okrzyk oraz transparent z nazwą swojej placówki.

Igrzyska Paraolimpijskie

Terminy i dane kontaktowe:

 • Termin zgłaszania uczestnictwa: 26.05.2023 roku (wypełnienie Deklaracja Uczestnictwa w Igrzyskach Paraolimpijskich )
 • Telefon kontaktowy: 61 847 36 27
 • E-mail: [email protected]
 • Nagrody: medale, puchary
 • Szczegółowe informacje: www.oj2poznan.pl
 • Dyrektor zawodów: Dariusz Cichoń
 • Każda placówka może zgłosić do udziału w igrzyskach maksymalnie 25 uczniów w tym: 20 uczniów poruszających się samodzielnie oraz 5 uczniów poruszających się na wózku inwalidzkim, w wieku od 15 do 24 lat

OPIS DYSCYPLIN

KONKURENCJE MEDALOWE

a) bieg krótki – 40 m (dla osób na wózkach) bieg krótki – 50 m (dla osób chodzących) – konkurencja polega na przebiegnięciu danego dystansu z punktu A do punktu B przez każdego uczestnika, w jak najkrótszym czasie. Startujący zaczynają bieg z pozycji stojącej lub na wózku na sygnał sędziego. Konkurencja będzie rozgrywana na boisku do piłki nożnej. Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

b) pchnięcie kulą – konkurencja polega na oddaniu jak najdalszego rzutu sprzed wyznaczonej linii kulą trzymając oburącz i wyrzucaną przed siebie. Będzie rozgrywana na placu zabaw (od ulicy Bukowskiej). Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

c) rzuty piłką do kosza – konkurencja polega na oddaniu rzutu do kosza z wyznaczonych miejsc. Konkurencja będzie rozgrywana na boisku wielofunkcyjnym (czerwonym). Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

PUCHAR Igrzysk Paraolimpijskich otrzyma ta placówka, która po zsumowaniu wyników uczniów osiągnie najlepszy rezultat.

Uwaga!

Każdy zawodnik przychodzi na igrzyska olimpijskie z wypełnioną kartą uczestnika  konkurencji medalowych, na której znajduje się podpisana zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby igrzysk zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) (do pobrania na stronie www.oj2poznan.pl).

Deklaracja Uczestnictwa w Igrzyskach Paraolimpijskich

KARTA UCZESTNIKA IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH – konkurencje medalowe

Plakat Igrzyska Paraolimpijskie

Regulamin Igrzysk Paraolimpijskich 2023

Inne dokumenty:

Klauzula informacyjna RODO

 

Share this post