IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje  IX Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –PISANKA 2021” .  Do współpracy zapraszamy szkoły, przedszkola, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat

Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub wysłać pocztą do dnia

25 marca 2021 r. do godziny 19.00  na adres:

Ogród  Jordanowski  Nr 2

ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań

z dopiskiem „Pisanka 2021”                                                                                                                     

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00.

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych.  Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się  z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27

Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

1. Regulamin konkursu – Pisanka2021

2. Deklaracja uczestnictwa – Pisanka 2021

 

 

 

Share this post