Pożegnanie lata i Sprzątanie Świata-18-09-2020

Pożegnanie lata i Sprzątanie Świata-18-09-2020

Impreza  „Pożegnanie lata” w Ogrodzie Jordanowskim nr 2 była okazją do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt.: „Wspomnienie z wakacji”, zawodach sprawnościowych i zabawach muzycznych. Były nagrody i niespodzianki.

W tym dniu włączyliśmy się w 27. Akcję Sprzątania Świata – Polska pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Ziemia to nasz wspólny Dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać! Dlatego poprzez wspólne zaangażowanie w akcję  uczyliśmy dzieci jak zadbać o nasze najbliższe środowisko.

Na warsztatach z recyklingu uczestnicy tworzyli pojemniki na kredki z butelek PET. Odbyły się również konkurencje z wykorzystaniem butelek plastikowych:

 • Kto szybciej i więcej zbierze rozrzuconych butelek?
 • Slalom między pachołkami z butelką PET.
 • Kto szybciej zredukuje wielkość butelki?
 • Rzuty butelką PET do prawidłowego pojemnika.

Wszystkie konkurencje odbyły się  z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. 

Regulamin wydarzenia „Pożegnanie lata w Ogrodzie Jordanowskim”

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 2. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 3. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
 4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia
 5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 6. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 7. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 9. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).
 10. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 11. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 12. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny..
 13. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 14. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach lub przebywania na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 15. Organizator ma prawo odmówić wejścia osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

 

Share this post


Skip to content