„Tajemniczy Ogród Jordanowski”– warsztaty literacko- plastyczne-1.12.2015 -31.03.2016

„Tajemniczy Ogród Jordanowski”– warsztaty literacko- plastyczne-1.12.2015 -31.03.2016

Tajemniczy Ogród Jordanowski” – czytelnicza wędrówka szlakiem ulubionych bohaterów książkowych – warsztaty literacko-plastyczne.


   Otwarta pracownia artystyczna z książką w tle to pomysł na popularyzację czytelnictwa poprzez scalenie dwóch dziedzin sztuki: literatury i plastyki. Rozwijanie umiejętności odpowiedniej interpretacji tekstu wyrażone poprzez głośne czytanie i ilustrację. Wyrobienie potrzeb i zwyczaju czytania jako alternatywy dla złych i ryzykownych nawyków niekontrolowanego korzystania z gier komputerowych czy internetu.

   Zakończył się pierwszy etap innowacji pedagogicznej, do którego przystąpiło siedem poznańskich szkół podstawowych. Zostało wykonanych  180 autorskich prac plastycznych na konkurs „Moja ilustracja”. W dniu 23 kwietnia 2016 o godz. 12:00 w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich odbędzie się „Konkurs pięknego, głośnego czytania.”

 

Koordynator projektu: Agnieszka Szcześniak
tel:  618473627
tel. kom.: 509535562
e-mail: ogrodjordanowskinr2poznan@gmail.com

 

Szczegóły konkursów:

załącznik nr 1 : Regulamin konkursu Moja Ilustracja

załącznik nr 2 : Karta zgłoszenia na warsztaty Moja Ilustracja

załącznik nr 3 : Regulamin konkursu Głośnego Czytania

załącznik nr 4 : Karta zgłoszenia do konkursu Głośnego Czytania

 

 

 

 

 

Share this post