Turniej Rzutów do Kosza -4-10-2017

Turniej Rzutów do Kosza -4-10-2017

„Turniej Rzutów do Kosza” odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: grupa gimnazjalna i uczniowie szkół podstawowych. Rywalizacja była wyrównana i dopiero po dogrywkach wyłoniono zwycięzców. Turniej miał na celu zachęcić dzieci i młodzież do uprawiana koszykówki.

Share this post