XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2024 – 23-03-2024

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2024 – 23-03-2024

Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ2 organizuje

XII Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –PISANKA 2024

Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat

Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda – Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 20 marca 2024 r. do godziny 19.00  na adres:

Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ 2

ul: Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań

z dopiskiem „Pisanka 2024”                                                                                                                   

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę,  23 marca 2024 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z  nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków ZOJ. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 

Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu – Pisanka2024

2. Deklaracja uczestnictwa – Pisanka 2024

3. Plakat PISANKA 2024

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Share this post