Aktywny senior – 15-03-2021

Aktywny senior – 15-03-2021

Aktywny senior

Zajęcia ruchowe w Ogrodzie Jordanowskim nr2 dla seniorów, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Spotkania odbywają się  w miłej rodzinnej atmosferze, w reżimie sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo w dobie pandemii. Zajęcia kierowane dla osób 60+, to  w ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, rozciągające, relaksujące i redukujące stres.

Zajęcia prowadzone przez instruktora fitness odbywają się  w piątek od godz. 14:00 – 15:00.

 

Regulamin Zajęć Ruchowych „Aktywny Senior”

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Zajęć jest Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu.
 2. Każdy uczestnik zajęć „Aktywny Senior” jest zobowiązany do zapoznania się treścią Regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na terenie Ogrodu Jordanowskiego oraz do przestrzegania zapisów w nich zawartych.
 3. Każdy uczestnik zajęć „Aktywny Senior” jest zobowiązany do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu Uczestnictwa, w szczególności z przeciwwskazaniami do wykonywania ćwiczeń fizycznych (pkt. II Przeciwwskazania) przed udziałem w pierwszych zajęciach.
 4. Zajęcia odbywają się na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 i są prowadzone przez instruktora zatrudnionego w jednostce.
 5. Uczestnikiem zajęć „Aktywny Senior”, zwanych dalej „Zajęciami”, może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 6. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas Zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w Zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego Zajęcia.
 7. Biorąc udział w Zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych Zasad Uczestnictwa, w szczególności uczestnictwo w Zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, Ogród Jordanowski Nr 2 oraz instruktor prowadzący Zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności
 8. Od dnia 15 marca 2021 r. Zajęcia odbywają się wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek               13.30-14.30

Środa                          13.30-14.30

 1. Zajęcia prowadzone są w grupach – maksimum 5 osobowych na 1 instruktora. Warunkiem wejścia na Zajęcia jest posiadanie stroju sportowego i zmiennego obuwia sportowego.
 2. Uczestnicy zajęć przebierają się w budynku szatni i przechodzą do Sali ćwiczeń.
 3. W sali ćwiczeń wolno przebywać tylko w obecności instruktora.
 4. Ogród Jordanowski nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty uczestników zajęć.

II. Przeciwwskazania 

Przeciwwskazaniami do wykonywania ćwiczeń w tym do uczestnictwa w Zajęciach Aktywny Senior, są w szczególności:

 1. Choroby układu krążenia np.: niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył itp.
 2. Choroby układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
 3. Choroby przewodu pokarmowego np.: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 4. Choroby układu dokrewnego np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
 5. Choroby laryngologiczne np.: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego Strona 3 z 3 (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np.: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 8. Inne jak np.: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała. Podpisanie Zasad Uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnik

Karta Uczestnictwa – Aktywy senior

Share this post