XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PISANKA 2023 – 1-04-2023

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PISANKA 2023 – 1-04-2023

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PISANKA 2023

 Zespół Ogrodów Jordanowskich oddział OJ2 organizuje  XI Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –PISANKA 2023” .

Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat

Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda – Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 19.00  na adres:

Zespół Ogrodów  Jordanowskich oddział OJ2

ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań

z dopiskiem „Pisanka 2023”                                                                                                                   

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę,  1 kwietnia 2023 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z  nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków. Szkoła / placówka która, dostarczy dużą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się  z regulaminem konkursu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27oraz na stronie www.oj2poznan.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu – Pisanka_2023

2. Deklaracja uczestnictwa – Pisanka2023

3. Plakat Pisanka 2023

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Share this post