II Igrzyska Paraolimpijskie – 14-06- 2024

II Igrzyska Paraolimpijskie – 14-06- 2024

II Igrzyska Paraolimpijskie dla dzieci i młodzieży szkolnej 14 czerwca 2024 r. – godz. 9:00 – 12:00

Informujemy, że konkurencje sportowe są oddzielnie przygotowywane dla osób poruszających się samodzielnie i dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z podziałem na wiek. Podczas igrzysk uczestnicy będą rywalizować w następujących konkurencjach:

konkurencje indywidualne medalowe:

 • bieg krótki – 50 m (dla osób na wózkach oraz w wieku od 8-13 lat)
 • bieg krótki – 60 m (dla osób chodzących w wieku od 14 – 24 lat)
 • pchnięcie kulą (konkurencja dla wszystkich uczestników)
 • rzuty piłką do kosza ( konkurencja dla wszystkich uczestników)

W konkurencjach medalowych biorą udział wszystkie zapisane osoby. Opiekun uczestnika musi mieć przy sobie wypisaną KARTĘ UCZESTNIKA, do której sędzia będzie wpisywał wyniki.

W wykonaniu poszczególnych konkurencji dopuszczalna jest pomoc opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W konkurencjach indywidualnych zostaną nagrodzeni zawodnicy zajmujący miejsca od I – III  (z podziałem na osoby poruszające się samodzielnie i  na wózkach oraz z podziałem na kategorie wiekowe) w każdej konkurencji. Wszystkie osoby nienagrodzone, ale biorące udział w igrzyskach otrzymają pamiątkowy medal.

Każda drużyna przygotowuje okrzyk oraz transparent z nazwą swojej placówki.

Terminy i dane kontaktowe:

 • Termin zgłaszania uczestnictwa: 29.05.2024 roku
 • Telefon kontaktowy: 61 847 36 27
 • E-mail: zespologrodowjordanowskich@outlook.com
 • Nagrody: medale, puchary
 • Szczegółowe informacje: www.oj2poznan.pl
 • Dyrektor zawodów: Dariusz Cichoń
 • Każda placówka może zgłosić do udziału w igrzyskach maksymalnie 25 uczniów.

OPIS DYSCYPLIN

KONKURENCJE MEDALOWE

a) bieg krótki – 50 m (dla osób na wózkach i grupy młodszej) bieg krótki – 60 m (dla osób chodzących i grupy starszej) – konkurencja polega na przebiegnięciu danego dystansu z punktu A do punktu B przez każdego uczestnika, w jak najkrótszym czasie. Startujący zaczynają bieg z pozycji stojącej lub na wózku na sygnał sędziego. Konkurencja będzie rozgrywana na boisku do piłki nożnej. Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

b) pchnięcie kulą – konkurencja polega na oddaniu jak najdalszego rzutu sprzed wyznaczonej linii kulą trzymając oburącz i wyrzucaną przed siebie. Będzie rozgrywana na placu zabaw (od ulicy Bukowskiej). Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

c) rzuty piłką do kosza – konkurencja polega na oddaniu rzutu do kosza z wyznaczonych miejsc. Konkurencja będzie rozgrywana na boisku wielofunkcyjnym (czerwonym). Miejsce, w którym rozegra się konkurencja, będzie oznaczone tablicą.

PUCHAR  II Igrzysk Paraolimpijskich otrzyma ta placówka, która po zsumowaniu wyników uczniów osiągnie najlepszy rezultat.

Uwaga!

Każdy zawodnik przychodzi na igrzyska olimpijskie z wypełnioną kartą uczestnika  konkurencji medalowych, na której znajduje się podpisana zgoda osoby pełnoletniej/ rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby igrzysk zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) (do pobrania na stronie www.oj2poznan.pl).

PROGRAM II  IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH

9:00 – Rozpoczęcie, przemarsz, zapalenie znicza

9:25 – KONKURENCJE MEDALOWE

 • bieg krótki – 50 m (dla osób na wózkach i dzieci do 13 lat)
 • bieg krótki – 60 m (dla osób chodzących i młodzieży do 24 lat)
 • pchnięcie kulą
 • rzuty piłką do kosza

11:30 – Podsumowanie wyników przez sędziów

11:45 – WRĘCZENIE MEDALI i PUCHARÓW

12:00 – Zakończenie olimpiady

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w II Igrzyskach Paraolimpijskich 2024

Regulamin II Igrzysk Paraolimpijskich 2024

KARTA UCZESTNIKA IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH – Konkurencje medalowe

Plakat Igrzyska Paraolimpijskie 2024

Klauzula informacyjna RODO

 

Share this post


Skip to content