Spotkanie z ekologią – 27-10-2017

Spotkanie z ekologią – 27-10-2017

„Spotkanie z ekologią” było okazją do zdobycia wiedzy na temat jak chronić środowisko, dbać o otaczającą przyrodę , zwierzęta i czystość Poznania. Gościliśmy w placówce Agatę Chęcińską specjalistę do spraw czystości miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, która poprzez prezentację multimedialną i zabawy edukacyjne przybliżyła temat segregacji śmieci.

Odbyły się także, warsztaty plastyczne. Uczestnicy spotkania z pomocą rodziców  tworzyli „Stworki z rolki” przy użyciu materiałów z recyklingu. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe za aktywne uczestnictwo w ekozajęciach. 

Wydarzenie zintegrowało dzieci, młodzież, rodziców i opiekunów dając możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu.

Share this post