Akcja Żonkile – 19- 04- 2021

Akcja Żonkile – 19- 04- 2021

#AkcjaŻonkile

Akcja Żonkile była organizowana przez  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ogród Jordanowski nr 2 włączył się w tą akcję.

http://https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2021-program-obchodow

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i znajomości historii to kluczowe zadania stawiane nauczycielom i wychowawcom, na których realizację nie może zabraknąć miejsca także podczas pandemii.

Żonkile to akcja społeczno-edukacyjna, która ma na celu kształtować już od najmłodszego pokolenia pamięć o tych, którzy walczyli i sprzeciwiali się złu. Nazwa akcji jest związana z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej, który składał co roku w rocznicę wybuchu powstania bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie – odtąd stały się one symbolem pamięci. 19 kwietnia słynne żółte żonkile ozdobiły Ogród Jordanowski nr 2, zapraszając do udziału w wydarzeniu.

Gościem specjalnym była pani Alicji Kobus, Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, która poprowadziła interesującą prelekcję dotyczącą zwyczajów żydowskich i Holokaustu. Trudna tematyka ludobójstwa dokonanego na Żydach w czasie II wojny światowej skłoniła do poszukiwania form, w których będzie można treści te przekazać dzieciom; również tym najmłodszym, które jeszcze nie uczyły się o tym w szkole. Stąd też zadbano o to, by w przyjazny sposób nawiązać do rocznicy powstania w getcie, koncentrując się również na poznaniu żydowskich tradycji i kultury.

Pierwszym zadaniem, które czekało na dzieci, było własnoręczne wykonanie symbolu akcji. Żonkil, przypięty do ubrania, miał być wyrazem pamięci i szacunku. Oprócz zadań plastycznych na dzieci w placówce Ogrodu Jordanowskiego nr 2 czekało mnóstwo innych atrakcji. Dzieci posłuchały krótkiej prelekcji, podczas której poznały znaczenie słów, które wiążą się z kulturą żydowską tj.: Tora, synagoga, menora, kipa, koszerność. Z zaciekawieniem słuchały o tym, co można, a czego nie powinno się wykonywać w szabat i czym różni się to święto od naszej niedzieli. Było warto, gdyż zdobyta wiedza przydała się przy rozwiązywaniu interaktywnego quizu, który wyłonił najbardziej aktywnych słuchaczy. Na tym jednak nie koniec atrakcji – dzieci miały możliwość napisania swojego imienia w języku hebrajskim, a także wspólnego zatańczenia przy muzyce żydowskiej. Zwieńczeniem było wspólne obejrzenie animacji opowiadającej o przebiegu powstania w getcie.

Tegoroczne hasło #ŁączyNasPamięć z pewnością zainspirowało nas do kultywowania pamięci o przeszłości i dbania o to, by tak straszna tragedia nigdy już nie miała miejsca.

 

Celem było:

  • zapoznanie wychowanków z kulturą i tradycjami żydowskimi,
  • zapoznanie z problematyką Holokaustu,
  • utrwalenie pamięci o sprzeciwie społeczeństwa żydowskiego wobec ludobójstwa,
  • uczczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Na dzieci czekało :

  • wykonanie żółtych żonkili – symbolu pamięci,
  • prezentacja na temat kultury żydowskiej i problematyki Holokaustu,
  • ciekawostki i zagadki na temat zwyczajów żydowskich,
  • tworzenie napisów w języku hebrajskim,
  • zabawy ruchowe przy muzyce żydowskiej
  • pokaz filmu edukacyjnego, na temat Holokaustu

Share this post


Skip to content