Specjalni goście na zajęciach sportowo- artystycznych-9-06-2016

Specjalni goście na zajęciach sportowo- artystycznych-9-06-2016

Pa raz kolejny  gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Z. Tylewicza w Poznaniu na zajęciach sportowo-artystycznych.  

W części plastycznej realizowany był temat „Łąka i jej mieszkańcy”. Za pomocą farb , pasteli olejnych i wycinanki uczniowie wykonali wspólną prace o formacie AO.  W części  sportowej uczestnicy w formie zabawy  rywalizowali w konkurencjach zespołowych.  Celem zajęć było doskonalenie koordynacji ruchowej,  poczucia równowagi, trafiania do celu. Ruch na świeżym powietrzu sprawił wiele radości dzieciom. Zarówno zajęcia sportowe jak i plastyczne zostały dostosowane do możliwości dzieci.  

Współpraca miedzy placówkami pokazała , że każde dziecko może być uczestnikiem zajęć, które uczą przez zabawę. Podziękowaniem za przeprowadzone zajęcia był  uśmiech na twarzach naszych gości.

Share this post


Skip to content